Opaform

Nordås

Nordås

Nordås

Program: Enebolig
Location: Nordås, Bergen
Ferdigstilt: 2015
Areal: 240 m2

En utvidelse ble etter hvert til en totalombygging av denne eiendommen på Nordås. Ønske om terskelfri løsning på hele førsteplanet inkludert uteområder har fordret høy grad av detaljprosjektering på overganger mellom ute og inne. Huset er blitt gitt en L-form som hegner om det stort uteområde mot sør, samtidig som stuen strekker seg ut og åpner seg mot Nordåsvannet i Vest

 Existerende

Existerende

OPA_nordås_02.jpg
OPA_nordås_03.jpg
OPA_nordås_04.jpg
OPA_nordås_05.jpg