Opaform
blob

Signalneset

Signalneset1l.jpg
 Formen på huset er som en bro som strekker seg over en kløft i landskapet og treffer terrenget på begge sider. Her er det etablert en større uteplass som tar inn formiddags og ettermiddagssol, det er en frokostkrok med morgensol og en helt skjermet terrasse utenfor hovedsoverommet tilpasset stjernekikking på klare kvelder. I tillegg er det et større overbygget uteområde mellom de to volumene i førsteetasje. Dette for å lage et funksjonelt uterom skjermet for regnet og for å muliggjøre en god bevegelse rundt på den bratte tomten.

Formen på huset er som en bro som strekker seg over en kløft i landskapet og treffer terrenget på begge sider. Her er det etablert en større uteplass som tar inn formiddags og ettermiddagssol, det er en frokostkrok med morgensol og en helt skjermet terrasse utenfor hovedsoverommet tilpasset stjernekikking på klare kvelder. I tillegg er det et større overbygget uteområde mellom de to volumene i førsteetasje. Dette for å lage et funksjonelt uterom skjermet for regnet og for å muliggjøre en god bevegelse rundt på den bratte tomten.

Signalneset2l.jpg
Signalneset3lo.jpg
 Huset blir varmet opp via varme fra fjellet som blir distribuert via vannbåren varme til hele huset. Dette er en vanlig løsning. Det som er mindre konvensjonelt var at familien og arkitekt jobbet frem en løsning som innebar at man ikke trengte balansert ventilasjon samtidig som man holdt seg godt innenfor dagens tekniske forskrifter. Inneluften blir ventilert ut mekanisk fra huset, varmen gjenvunnet og ført tilbake til gulvvarmesystemet. På denne måten blir alle rom hele tiden direkte forsynt med frisk luft.

Huset blir varmet opp via varme fra fjellet som blir distribuert via vannbåren varme til hele huset. Dette er en vanlig løsning. Det som er mindre konvensjonelt var at familien og arkitekt jobbet frem en løsning som innebar at man ikke trengte balansert ventilasjon samtidig som man holdt seg godt innenfor dagens tekniske forskrifter. Inneluften blir ventilert ut mekanisk fra huset, varmen gjenvunnet og ført tilbake til gulvvarmesystemet. På denne måten blir alle rom hele tiden direkte forsynt med frisk luft.

kitchen signalneset III.jpg
Signalneset7l.jpg